Skip Navigation LinksStartsida > Redovisningsregler > Uttalanden t.o.m. 1999

Uttalanden t.o.m. 1999

*Uttalandet har upphävts, men ska dock fortfarande tillämpas för det räkenskapsår som inletts före den 1 januari 2014 om inte det allmänna rådet om bokföring (BFNAR 2013:2) med tillhörande vägledning tillämpas. Mer information finns under Aktuellt/Nyheter – Redovisningsregler.

| Uttalanden fr.o.m. 2000 |
BFN U 99:1 Tilläggsupplysningar om andelsinnehav
BFN U 98:2 Miljöinformation i förvaltningsberättelsen
BFN U 98:1 Redovisning av överföring av periodiseringsfond
BFN U 97:2 Redovisning av avräkning mot skattekonto hos skattemyndigheten, m.m.
BFN U 96:7 Årsredovisningens utformning
BFN U 96:6 Förvaltningsberättelsens innehåll
BFN U 96:5 Ospecificerad reserv för skulder till leverantörer
BFN U 96:4 Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern, m.m.
BFN U 96:2 Redovisning av förnödenheter
BFN U 96:1 Redovisning av vinstandelar till anställda
BFN U 95:3 Redovisning i avkastningsstiftelser
BFN U 94:3 Redovisning av skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
BFN U 92:4 Förbättringsutgifter på annans fastighet
BFN U 92:3 Redovisning av nollkupongsobligationer
BFN U 92:1 Redovisning av varulager vid tillämpning av den s k 97-procentsregeln
BFN U 91:3 Redovisning av särskild löneskatt på pensionskostnader och avkastningsskatt på pensionsmedel vid tryggande genom särskild redovisning av pensionsskuld
BFN U 90:13 Redovisning av maskinanläggningar och reservdelar
BFN U 90:9 Utgifter för förkastade alternativ
BFN U 90:8 Periodisering av utgifter vid nedläggning och försäljning av verksamhet
BFN U 90:5 Bokföring av redovisningsmedel*
BFN U 89:14 Redovisning av avskrivningar efter brand
BFN U 89:11 Försäljning mot kontokort*
BFN U 89:7 Redovisning av lokaliseringsbidrag
BFN U 88:17 Bokföringsskyldighetens fullgörande i partrederi*
BFN U 88:16 Redovisning av utgifter för dataprogram hos användare
BFN U 88:15 Redovisning av utgifter för utveckling av dataprogram för försäljning m m
BFN U 88:13 Redovisning av s k utvecklingskapital - royalty
BFN U 88:12 Redovisning av utgifter vid produktion av film
BFN U 88:11 Bokföring av tvistiga skulder*
BFN U 88:8 Årsbokslut och årsredovisning i kommissionärsbolag
BFN U 88:7 Några frågor rörande enskild fastighetsägares bokföringsskyldighet
BFN U 88:6 Redovisning av utgifter för videofilm för uthyrning i butik
BFN U 88:4 Redovisning av katalogkostnader i postorderföretag
BFN U 87:10 Bokföring i konkurs
BFN U 87:5 Redovisning av räntetilläggslån för produktion av byggnad
BFN U 87:4 Redovisning av demonstrationsbilar i bilhandelsföretag

Box 7849, 103 99 Stockholm | Besöksadress: Brunnsgatan 3
Telefon: 08-787 80 28 (telefontid 09.30-11.30)
E-post: bfn(à)bfn.se

Senast uppdaterad: 2016-02-02