Skip Navigation LinksStartsida > Frågor till BFN

Frågor till BFN

I BFN:s uppdrag ingår att svara på frågor om redovisning. Nedan beskrivs vilka frågor som BFN svarar på och hur frågor ställs till BFN. Svar på vanlig frågor hittar du under Frågor och svarVilka frågor svarar BFN:s handläggare på?

 • BFN:s handläggare svarar på redovisningsfrågor, dvs. frågor som rör bestämmelserna i bokföringslagen, årsredovisningslagen och BFN:s normgivning.
 • Handläggaren besvarar frågan endast om svaret följer av bestämmelserna i bokföringslagen, årsredovisningslagen eller BFN:s normgivning.


Vilka frågor svarar BFN inte på?

 • Frågor som gäller skatterätt och straffrätt. Frågor om skatterätt är t.ex. om en utgift får dras av vid inkomsttaxeringen och när moms ska redovisas i skattedeklarationen. Om ett visst handlande är brottsligt eller inte är en straffrättslig fråga.
 • Frågor om allmän civilrätt. Det är t.ex. frågor om avtal och bolagsbildning.
 • Frågor om revision och tillsyn över revisorer och redovisningskonsulter besvaras inte heller då de inte omfattas av BFN:s verksamhet.
 • Frågor som förutsätter att sakförhållandena utreds, som rör bedömningar i det enskilda företaget eller som kräver en mer komplicerad rättslig bedömning. Handläggaren yttrar sig inte i frågor som rör pågående rättsprocesser eller tvister mellan enskilda.
 • Konteringsfrågor besvaras inte, eftersom bokföringslagen inte innehåller några bestämmelser om kontoplan och konton.


Hur frågar du BFN?

 • Handläggare på BFN:s kansli svarar på frågor varje vardag på telefontiden. E-postfrågor besvaras inom ett par dagar efter det att BFN har tagit emot frågan.

  Telefon: 08-787 80 28, telefontid vardagar kl. 09.30-11.30
  E-post: BFN Officiell e-post alt. bfn(à)bfn.se
  Post: Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 Stockholm
  Fax: 08-21 97 88

Frågor från domstolar, myndigheter m.fl.

 • Vissa frågor är av sådan art att det krävs att nämnden tar ställning till en sakfråga. Det kan gälla frågor från domstolar och myndigheter i pågående processer och tvister samt frågor som är av allmänt intresse och där nämnden tidigare inte yttrat sig i sakfrågan.
 • Innan en fråga ställs till nämnden bör frågan diskuteras med en handläggare på BFN:s kansli. Handläggaren kan svara på om nämnden redan har yttrat sig i frågan eller om frågan inte är av sådan art att nämnden ska svara på den.
 • Frågor som kräver svar av nämnden tar ofta tid att bereda. Frågan utreds av BFN:s kansli och tas därefter upp och behandlas av nämnden vid ett plenumsammanträde. Det innebär att det kan ta minst sex månader att få ett svar. Frågor från domstolar och myndigheter besvaras snabbare, normalt inom tre månader.
 • Frågor som nämnden ska svara på ska skickas in skriftligt till BFN. Frågan kan skickas till:
  Post: Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM
  E-post: BFN Officiell e-post, alt. bfn(à)bfn.se
  Fax: 08-21 97 88

Box 7849, 103 99 Stockholm | Besöksadress: Brunnsgatan 3
Telefon: 08-787 80 28 (telefontid 09.30-11.30)
E-post: bfn(à)bfn.se

Senast uppdaterad: 2016-02-02