Skip Navigation Links

Kommentar till BFNAR 2005:1

På förekommen anledning vill BFN understryka att BFNAR 2005:1 om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 på intet sätt ändrar på skyldigheten och rättigheten att följa nya aktiebolagslagens utdelningsregler. Det allmänna rådet klargör bara att de företag som upprättar koncernredovisning som inte följer IFRS tills vidare skall eliminera ”förvärvat eget kapital” på samma sätt som tidigare och att även det egna kapitalet därmed skall specificeras på samma poster som förut.


Box 7849, 103 99 Stockholm | Besöksadress: Brunnsgatan 3
Telefon: 08-787 80 28 (telefontid 09.30-11.30)
E-post: bfn(à)bfn.se

Senast uppdaterad: 2016-02-02