Skip Navigation LinksStartsida > Redovisningsregler > Rekommendationer

Rekommendationer

*Rekommendationen har upphävts, men ska fortfarande tillämpas för det räkenskapsår som inletts före den 1 januari 2014 om inte det allmänna rådet om bokföring (BFNAR 2013:2) med tillhörande vägledning tillämpas. Mer information finns under Aktuellt/Nyheter – Redovisningsregler.

BFN R 11 Enskild näringsidkares bokföring
BFN R 10 Systemdokumentation och behandlingshistorik*
BFN R 9 Redovisning av rörelsegrenar m m
BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta
BFN R 5 Redovisning av statliga stöd
BFN R 4 Uppgift om medelantalet anställda samt löner och andra ersättningar
BFN R 2 Gemensam verifikation*
BFN R 1 Redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader

Box 7849, 103 99 Stockholm | Besöksadress: Brunnsgatan 3
Telefon: 08-787 80 28 (telefontid 09.30-11.30)
E-post: bfn(à)bfn.se

Senast uppdaterad: 2016-02-02