Skip Navigation Links

Upphävda uttalanden

BFN U 97:1 Tilläggsupplysningar rörande vissa aktier och andra andelar /UPPHÄVT/
BFN U 96:3 Specifikation av aktier och andra andelar /UPPHÄVT/
BFN U 95:2 Redovisning av återföring av skatteutjämningsreserv /UPPHÄVT/
BFN U 95:1 Faxhandling som verifikation /UPPHÄVT/
BFN U 94:2 EDI och annan elektronisk överföring av uppgifter om affärshändelser /UPPHÄVT/
BFN U 94:1 Redovisning av återföring av skatteutjämningsreserv /UPPHÄVT/
BFN U 93:4 Utformning och användning av årsbok /UPPHÄVT/
BFN U 93:3 Utförsel av verifikationer ur landet /UPPHÄVT/
BFN U 93:2 Redovisning av anslutningsavgifter /UPPHÄVT/
BFN U 93:1 Användning av optiska lagringsmedier /UPPHÄVT/
BFN U 92:2 Redovisning av tilldelade aktier i portföljförvaltnings- och riskkapitalbolag /UPPHÄVT/
BFN U 91:2 Årsredovisningens utformning /UPPHÄVT/
BFN U 91:1 Redovisning av uppskovsbelopp och upplösning av vissa obeskattade reserver /UPPHÄVT/
BFN U 90:12 Uppskrivning av tomträtt m m /UPPHÄVT/
BFN U 90:11 Uppgifter om viktiga förhållanden m m i förvaltningsberättelsen /UPPHÄVT/
BFN U 90:10 Användning av årsbok med plastfickor /UPPHÄVT/
BFN U 90:7 Ospecificerad reserv för skulder till leverantörer /UPPHÄVT/
BFN U 90:6 Bokföring av patientavgifter vid gemensam reception /UPPHÄVT/
BFN U 90:4 Två bokföringar i samma bolag /UPPHÄVT/
BFN U 90:3 När enskild näringsidkare skall upprätta årsbokslut /UPPHÄVT/
BFN U 90:2 Tidpunkt för bokföring av kundfordringar och leverantörskulder under räkenskapsåret samt i samband med bokslut /UPPHÄVT/
BFN U 90:1 Uppgift om moderbolag samt inköp och försäljning inom samma koncern /UPPHÄVT/
BFN U 89:16 Årsbokens utformning /UPPHÄVT/
BFN U 89:15 Kontering på verifikation /UPPHÄVT/
BFN U 89:13 Verifiering av försäljning och inköp i partihandel (cash and carry) /UPPHÄVT/
BFN U 89:12 Anläggningsregister /UPPHÄVT/
BFN U 89:10 Resultatavräkning av fleråriga serviceavtal /UPPHÄVT/
BFN U 89:9 Redovisning av reservdelar /UPPHÄVT/
BFN U 89:8 Bokföring utomlands /UPPHÄVT/
BFN U 89:6 Resultatavräkning vid delleveranser /UPPHÄVT/
BFN U 89:5 När skall grundbokföring senast ske /UPPHÄVT/
BFN U 89:4 Arkivering av utgående fakturor i komprimerad form på lista /UPPHÄVT/
BFN U 89:3 Bokföring av betalningar när överföring sker automatiskt mellan bank- och postgirokonto /UPPHÄVT/
BFN U 89:2 Överföring av fakturor på elektronisk väg /UPPHÄVT/
BFN U 89:1 Redovisning av utgifter för underjordsarbeten i gruva /UPPHÄVT/
BFN U 88:14 Årsbokens utformning /UPPHÄVT/
BFN U 88:10 Krypterad bokföring /UPPHÄVT/
BFN U 88:9 Redovisning av arbeten på annans egendom /UPPHÄVT/
BFN U 88:5 Specifikation av aktier och andelar /UPPHÄVT/
BFN U 88:3 Redovisning av förnödenheter /UPPHÄVT/
BFN U 88:2 Avrundning av belopp i årsbok /UPPHÄVT/
BFN U 88:1 Redovisning av vinstandelar till anställda /UPPHÄVT/
BFN U 87:9 Periodisering av uppdragsanknutna utgifter /UPPHÄVT/
BFN U 87:8 Avskrivning på anläggningstillgång i bostadsrättsförening /UPPHÄVT/
BFN U 87:7 Periodisering av s k särskild leasingavgift som utgår vid avtalets ingående /UPPHÄVT/
BFN U 87:6 Periodisering av utgifter för framtida leasingavgifter m.m. /UPPHÄVT/
BFN U 87:3 Redovisning av täktavgift /UPPHÄVT/
BFN U 87:2 Redovisning av fordran på provision /UPPHÄVT/
BFN U 87:1 Redovisning av intäkter från garantiserviceavtal /UPPHÄVT/

Box 7849, 103 99 Stockholm | Besöksadress: Brunnsgatan 3
Telefon: 08-787 80 28 (telefontid 09.30-11.30)
E-post: bfn(à)bfn.se

Senast uppdaterad: 2016-02-02