Skip Navigation LinksStartsida > BFN:s remisser

BFN:s remisser

Allmänt om BFN:s remissbehandling

BFN har beslutat att nämndens remisser ska hållas tillgängliga på BFN:s webbplats. Ett syfte med detta är att var och en som så önskar kan inge ett remissyttrande till nämnden inom den angivna remisstiden. Det bör understrykas att de remissutkast som läggs ut på BFN:s webbplats inte på något sätt är färdigbehandlade av nämnden och att den slutliga utformningen av allmänna råd, uttalanden och vägledningar kan komma att avvika från remissversionen.För närvarande finns inga remisser från Bokföringsnämnden.


Arkiv med tidigare remisser

Box 7849, 103 99 Stockholm | Besöksadress: Brunnsgatan 3
Telefon: 08-787 80 28 (telefontid 09.30-11.30)
E-post: bfn(à)bfn.se

Senast uppdaterad: 2016-02-02