Skip Navigation LinksStartsida

Välkommen till Bokföringsnämnden

BFN är ett statligt expertorgan med uppgift att utveckla god redovisningssed. Nämnden ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Skrivelser - BFNs remissvar - Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40)
BFN har lämnat ett remissvar på Företagsskattekommitténs slutbetänkande Neutral bolagsskatt (SOU 2014:40). (2014-10-23)
Skrivelser - Brevsvar till FAR
BFN har lämnat ett svar till FARs policygrupp för redovisning med anledning av vissa frågor om tillämpningen av K-regelverken vid upprättande av kontrollbalansräkning i aktiebolag. (2014-10-16)
Informationsmaterial - Att Föra Bok
Nu finns en ny version av Att Föra Bok, uppdaterad med de ändringar som följer av BFN:s allmänna råd om bokföring. (2014-10-03)
Aktuellt/Nyheter – BFN deltar vid utvärderingen av IAS-förordningen
EU-kommissionen har fattat beslut om att tillsätta en expertgrupp med uppgift att bistå kommissionen med utvärderingen av den förordning som ligger till grund för
tillämpning av internationella redovisningsstandarder inom EU (IAS-förordningen). BFN deltar i expertgruppens arbete. Gruppens första möte ägde rum den 15 juli 2014. Kommissionen har nu inlett en konsultation som kan besvaras fram till den sista oktober 2014. (2014-08-15)
Skrivelser – BFN:s remissvar – Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv
BFN beslutade den 13 juni 2014 att lämna ett remissvar på delbetänkandet Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22). (2014-06-30)
Aktuellt/Nyheter – Redovisningsregler – Avskrivningar av byggnader i K2
BFN beslutade den 28 april 2014 om ändringar i K2-vägledningarna Årsredovisning i mindre aktiebolag och Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar.

Ändringarna innebär att det förtydligas att linjär, degressiv och produktionsberoende avskrivningsmetoder är de metoder som kan tillämpas på byggnader. (2014-05-09)

Senast publicerat
Det som senast publicerats återfinns under Aktuellt/Nyheter (2014-10-03).

BFN:s nyhetsbrev
Vill du hålla dig uppdaterad om vad som läggs ut på vår webbplats? Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få ett e-brev varje gång vi publicerar något nytt.

Viktig information
Läs denna information innan du använder vår webbplats.Box 7849, 103 99 Stockholm | Besöksadress: Brunnsgatan 3
Telefon: 08-787 80 28 (telefontid 09.30-11.30)
E-post: bfn(à)bfn.se

Senast uppdaterad: 2014-10-23