Direktupphandling av konsulttjänst


Med anledning av att BFN har fått ett uppdrag av regeringen att göra en översyn av K3 i de delar som rör redovisning av materiella anläggningstillgångar, har BFN för avsikt att genomföra en direktupphandling av konsulttjänst.

Mer information om konsultuppdraget finns i underlaget för direktupphandlingen.  

Sista dag för att lämna offert är den 21 oktober 2019.

Underlaget för direktupphandlingen