Frågor och svar om kontrollbalansräkning

Många företag drabbas hårt av effekterna av coronavirusets spridning och ett aktiebolag kan komma i ett läge när styrelsen måste upprätta en kontrollbalansräkning. Under Frågor och svar hittar du information om kontrollbalansräkning.

Frågor och svar om kontrollbalansräkning