Information från regeringen med anledning av coronaviruset

På regeringens webbplats finns två samlingssidor med information om regeringens åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet.

Samlad information till företagare om regeringens åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet   

Samlad information om åtgärder för att begränsa smittspridning, minska konsekvenserna för jobb och företag samt öka möjligheterna till ekonomisk trygghet och omställning för den som blir arbetslös