2020


Här hittar du remissvar från BFN till departement och andra myndigheter 2020.
 

Förslag 

Remissvar

Till förslaget

MSB: Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter

BFN:s svar
BFN:s svar Bilaga 1
BFN:s svar Bilaga 2

Förslaget (2020)
Förslaget (2020)
Förslaget (2020)
Förslaget (2020)