Skip Navigation Links

Viktig information om Bokföringsnämndens webbplats

Bokföringsnämnden (BFN) är den juridiska person som ansvarar för innehållet på hela webbplatsen. Kontakta oss gärna om du har synpunkter på webbplatsen.

Ansvarsfriskrivning
På BFN:s webbplats finns information om vår verksamhet, redovisningsregler och informationsmaterial. Vår ambition är att webbplatsen ska ge god service till företag och allmänhet och vi strävar efter att hålla informationen på webbplatsen uppdaterad och korrekt. Därför är det viktigt att löpande hålla sig informerad om det som läggs ut på webbplatsen.

Tillgänglighet
Webbplatsen utvecklas hela tiden för att i möjligaste mån innehålla korrekt information och vara lättillgänglig, oavsett tekniska eller personliga förutsättningar. T.ex. har webbplatsen utvecklats så att det är möjligt att

  • anpassa textstorleken i Internet Explorer genom att gå in under "Visa" och välja "Textstorlek"
  • navigera utan mus genom att använda tabbtangenten och på det sättet hoppa mellan alla länkar och fält på aktuell webbsida och

Snabbkommandon
Följande snabbkommandon kan användas:

  • Gå till webbkartan: 3
  • Sökfunktion: 4
  • Kontakta oss: 7

Hur du aktiverar snabbkommandot beror på vilken webbläsare och vilket operativsystem du har, här är några tips:

Windows
Internet Explorer: ALT + Snabbkommando, sedan ENTER
Mozilla och Netscape: ALT + Snabbkommando
Firefox: ALT + SHIFT + Snabbkommando
Opera: SHIFT + ESC + Snabbkommando

Mac
De flesta webbläsarna: CTRL och Snabbkommando

E-post
De e-postadresser som finns angivna är förvrängda för att undvika skräppost. Byt ut (à) mot @ i angiven adress.

Registrering av uppgifter
Besök på BFN:s webbplats registreras och genom att du besöker webbplatsen samtycker du till detta. BFN är ansvarig för sådan behandling. BFN förbehåller sig rätten att använda denna information för statistiska ändamål och för att säkerställa tjänstens tillförlitlighet. Vänligen kontakta BFN om du har frågor med anledning av detta eller vill att uppgifter rättas eller tas bort.

Läsa PDF-filer
För att kunna öppna PDF-filer på vår webbplats krävs att du har Adobe Reader installerat på din dator. Om du inte har detta program kan du hämta det gratis på Adobes webbplats. På alla länkar som leder till en PDF-fil finns en kompletterande text, "PDF-fil", som kommer upp på skärmen om du låter muspekaren vila några sekunder över länken. Samtliga PDF-filer öppnas i nytt fönster. I de fall då filerna överstiger 1 MB anges det inom parentes efter den förklarande texten.

Länkningspolicy
Om du länkar till BFN:s webbplats ber vi dig ta hänsyn till följande:

  • Ange länken till www.bfn.se på ett neutralt sätt.
  • Använd inte BFN:s logotype för att länka till BFN:s webbplats. Detta för att undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.
  • Använd inte så kallad ramlänkning (framelänkning), dvs. länka inte så att BFN:s webbplats placeras inom ramarna (frameset) för annan webbplats.
  • Länka inte till enskilda dokument eftersom adresserna till dem kan ändras.

Upphovsrätt
Det står läsaren fritt att kopiera BFN:s textmaterial men ange i så fall källan vid spridning av texten. Utformning liksom design och layout på webbplatsen får emellertid inte kopieras eller imiteras. BFN:s logotyp och övriga bilder får inte användas utan tillstånd .


Box 7849, 103 99 Stockholm | Besöksadress: Brunnsgatan 3
Telefon: 08-787 80 28 (telefontid 09.30-11.30)
E-post: bfn(à)bfn.se

Senast uppdaterad: 2016-02-02