Ändring i K2 Årsredovisning i mindre företag

Publicerad: 12 mar 2019

BFN beslutade den 14 februari 2019 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2016:10) och vägledningen om årsredovisning i mindre företag (K2).

Ändringarna är av redaktionellt slag, bl.a. till följd av att ny lag om ekonomiska föreningar och ny lag om företagsnamn har trätt i kraft.

Viss kommentartext till punkterna 10.40 och 10.42 som avsåg till- eller ombyggnad har tagits bort.

Ändringarna i det allmänna rådet gäller från och med den 15 februari 2019.

Det allmänna rådet om ändring