Ändringar i K2/K3 Årsbokslut

Publicerad: 18 dec 2019

BFN beslutade den 6 december 2019 om ändringar i vägledningen K2/K3 Årsbokslut.

Kommentartext till punkterna 9.17 och 9.18 som avser utgifter för reparation och underhåll har justerats. Justeringarna följer bl.a. av Högsta Förvaltningsdomstolens dom i mål nr. 2482–2485-18.

Övriga ändringar är av redaktionellt slag bl.a. till följd av ändringar i bokföringslagen (1999:1078) genom SFS 2018:172 och SFS 2018:1142.