BFN:s förberedelser för arbete med taxonomier

Publicerad: 6 apr 2021

BFN har till regeringen lämnat in redovisning av regeringsuppdraget att vidta förberedelser för uppgiften att ansvara för taxonomier för års- och koncernredovisningar samt teknisk support avseende dessa.

Av redovisningen framgår vilka förberedelser som BFN genomfört samt BFN:s uppfattning hur arbetet med förvaltning av begrepp och taxonomier bör bedrivas framåt. Det redogörs även  för Bolagsverkets uppdrag och BFN:s medverkan i det uppdraget.

BFN:s redovisning till regeringen