Digitala årsredovisningar – arbetet fortsätter

Publicerad: 17 mar 2021

BFN har tillsammans med flera myndigheter deltagit i Bolagsverkets uppdrag att utveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar. Uppdraget tar slut den sista mars, men samarbetet och arbetet med taxonomier fortsätter. BFN har tilldelats extra resurser av regeringen för arbete med taxonomier och kommer under 2021 att ytterligare öka engagemanget.

Nästa steg i arbetet är en uppdatering av K2-taxonomin. En PWD-version av den uppdaterade K2-taxonomin kommer att finnas tillgänglig för publik granskning under perioden 17 maj – 14 juni på webbplatsen taxonomier.se.

Under samma period finns statistikmyndigheten SCB:s PWD-version av en ny taxonomi för företagsekonomisk statistikrapportering omfattande år tillgänglig för granskning.

De slutgiltiga versionerna av taxonomierna planeras att publiceras i oktober 2021.

Tjänsterna hos Bolagsverket och statistikmyndigheten SCB kommer att uppdateras efter att den slutgiltiga versionen av respektive taxonomin har publicerats, datum kommuniceras senare.

Detaljerad information om taxonominerna samt granskningsperioden kommer att publiceras på www.taxonomier.se. Du kan läsa mer om digital inlämning av årsredovisningar på Bolagsverkets webbplats.