Digitala årsredovisningar – PWD-version av K3-taxonomi för koncernredovisning

Publicerad: 4 jun 2020

BFN deltar tillsammans med flera myndigheter i Bolagsverkets uppdrag att utveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar. Tjänsten öppnade i mars 2018 för aktiebolag som tillämpar K2. Från februari 2019 kan även aktiebolag som tillämpar K3 lämna in årsredovisningen digitalt.

Nästa steg i arbetet är att ta fram en taxonomi för koncernredovisningar upprättade enligt K3 av aktiebolag. På webbplatsen taxonomier.se finns nu PWD-versionen* av K3-taxonomin för koncernredovisning.

Arbetet med koncerntaxonomin har lett till vissa justeringar i taxonomin för K3 årsredovisning. En PWD-version av den uppdaterade K3-taxonomin för årsredovisning finns också på webbplatsen taxonomier.se.

Bolagsverket önskar få synpunkter på PWD-versionerna av taxonomierna från externa intressenter, t.ex. programvaruleverantörer, redovisningskonsulter, revisorer och användare av finansiell information. Synpunkterna lämnas till Bolagsverket senast den 1 september 2020.

Taxonomierna och information om granskningsperioden hittar du på webbplatsen taxonomier.se. Du kan läsa mer om projektet på Bolagsverkets webbplats.

 

* Public Working Draft