Direktupphandling av konsulttjänst

Publicerad: 24 maj 2021

Med anledning av att BFN ska göra en översyn av vägledningen Bokföring har BFN för avsikt att genomföra en direktupphandling av konsulttjänst.

Mer information om konsultuppdraget finns i underlaget för direktupphandlingen.

Sista dag för att lämna offert är den 24 juni 2021.

Underlaget för direktupphandlingen