Direktupphandling av konsulttjänst

Publicerad: 20 dec 2021

Med anledning av att BFN ska göra en kartläggning av behovet av vägledande allmänna råd eller annan vägledning avseende hur s.k. kryptotillgångar bör redovisas enligt god redovisningssed har BFN för avsikt att genomföra en direktupphandling av konsulttjänst.

Mer information om konsultuppdraget finns i underlaget för direktupphandlingen.

Sista dag för att lämna offert är den 31 januari 2022.

Underlaget för direktupphandlingen