E-tjänst för digital inlämning av årsredovisningar

Publicerad: 26 mar 2018

Idag, den 26 mars 2018, öppnade Bolagsverkets e-tjänst där aktiebolag som tillämpar K2 kan lämna in sina årsredovisningar digitalt. De första digitala årsredovisningarna har redan lämnats in.

På bolagsverkets webbplats finns information om hur det rent praktiskt går till att lämna in årsredovisningen digitalt via den nya tjänsten.

BFN deltar tillsammans med flera myndigheter i Bolagsverkets uppdrag att ta fram och utveckla tjänsten.

Under våren 2019 ska även aktiebolag som tillämpar K3 kunna lämna in sina årsredovisningar i e-tjänsten.

Bolagsverket kommer att få ett nytt regeringsuppdrag att vidareutveckla tjänsten. Det innebär att på sikt kommer alla företagsformer som ska upprätta en årsredovisning och skicka in den till Bolagsverket att kunna lämna in sina årsredovisningar digitalt. Tjänsten ska också utvecklas så att koncernredovisningar kan offentliggöras på samma sätt.

Målet är att digital inlämning ska bli obligatoriskt för alla som ska lämna in en årsredovisning till Bolagsverket.

Du kan läsa mer på Bolagsverkets webbplats.