Förslag på EU-direktiv om hållbarhetsrapportering

Publicerad: 23 apr 2021

Som ett led i att öka investeringarna i hållbara verksamheter runtom i EU har EU-kommissionen antagit ett åtgärdspaket som bl.a. innehåller ett förslag om ändrade regler om hållbarhetsredovisning. Förslaget ska förbättra flödet av hållbarhetsinformation genom att göra redovisningen mer enhetlig. Det ska ge finansiella företag, investerare och allmänheten tillgång till hållbarhetsinformation som är jämförbar och tillförlitlig.

Förslaget innebär bland annat att kraven på hållbarhetsredovisning utvidgas till att omfatta alla stora företag och företag som är noterade på reglerade marknader (utom börsnoterade mikroföretag).

Sustainable finance package på EU-kommissionens webbplats