Fusionsregelverken

Publicerad: 25 jun 2018

BFN har gjort en upphandling av konsulttjänster gällande en rapport om omarbetning av fusionsregelverken BFNAR 1999:1 Fusion av helägt aktiebolag och BFNAR 2003:2 Redovisning av fusion. Arbetet med att ta fram rapporten kommer att utföras av KPMG.

Rapporten – som ska lämnas till BFN under fjärde kvartalet 2018 – kommer bl.a. att belysa praxis och innehålla ställningstaganden om på vilka områden som reglering bör finnas och vilken redovisning en tillämpning av reglerna ska leda till. Med utgångspunkt i rapporten kommer BFN att ta fram ett förslag till vägledning som därefter ska skickas på remiss.

Till projektet har BFN knutit en referensgrupp bestående av personer med särskild kunskap på området.