K1 för handelsbolag – vad händer?

Publicerad: 24 maj 2019

För att BFN ska kunna ta fram ett K1-regelverk för handelsbolag som ägs av fysiska personer, med förenklingar i samma omfattning som för enskilda näringsidkare, krävs det ändringar i skattelagstiftningen. För närvarande finns det inte några förslag till sådana ändringar.

BFN har tillsammans med Skatteverket börjat utreda förslag på ändringar i skattereglerna för dessa handelsbolag. På grund av att den så kallade januariöverenskommelsen kan komma att leda till förenklingar i skattereglerna, beslutade BFN vid sitt senaste sammanträde att avvakta vidare arbete och att ta upp frågan igen i början av 2020.