K2 Årsredovisning i mindre företag har ändrats

Publicerad: 19 dec 2019

BFN beslutade den 6 december 2019 om ändringar i vägledningen K2 Årsredovisning i mindre företag.

Kommentartext till punkterna 10.17 och 10.18 som avser utgifter för reparation och underhåll har justerats. Justeringarna följer bl.a. av Högsta Förvaltningsdomstolens dom i mål nr. 2482–2485-18.

Övriga ändringar är av redaktionellt slag.

BFN beslutade även om rättelse av det allmänna rådet (BFNAR 2019:1) om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2). Rättelsen gjordes genom rättelseblad. Rättelsen avser en punkthänvisning i punkt 4.13.

Rättelsebladet