K3-taxonomier för koncernredovisning och årsredovisning

Publicerad: 16 dec 2020

BFN deltar tillsammans med flera myndigheter i Bolagsverkets uppdrag att utveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar. Tjänsten öppnade i mars 2018 för aktiebolag som tillämpar K2. Från februari 2019 kan även aktiebolag som tillämpar K3 lämna in årsredovisningen digitalt.

Nu är nästa steg i arbetet avslutat. En taxonomi för koncernredovisningar upprättade enligt K3 av aktiebolag har publicerats.

Arbetet med koncerntaxonomin har lett till vissa justeringar i taxonomin för K3 årsredovisning. En uppdaterad K3-taxonomi för årsredovisning har också publicerats.

I början av februari kommer aktiebolag som upprättar koncernredovisning enligt K3 att kunna skicka in både sin årsredovisning och koncernredovisning digitalt.

Parallellt med arbetet med K3-taxonomierna har statistikmyndigheten SCB tagit fram taxonomier för digital inlämning av statistikrapporter avseende företagsekonomiska uppgifter per månad och kvartal. Taxonomierna publiceras 21 december och SCB:s tjänst för digital inlämning planeras vara i drift 31 mars 2021.

Taxonomierna och information om dem hittar du på webbplatsen taxonomier.se. Du kan läsa mer om projektet på Bolagsverkets webbplats.