När kan företagen redovisa elstöden?

Publicerad: 22 dec 2022

Många företag undrar över intäktsredovisningen av de aviserade elstöden till företag.

Innan det finns utfärdade författningar som reglerar utformningen och villkoren för stöden till företag kan BFN inte uttala sig om när och hur dessa ska redovisas enligt K-regelverken.

BFN avser att komma med mer information när utformningen och villkoren för stöden har beslutats och reglerats i en författning.

BFN:s uppfattning är att det inte är möjligt att redovisa elstöden som intäkt innan det finns en utfärdad författning som reglerar utformningen och villkoren för respektive stöd.

Regeringens information om elstöd
Svenska kraftnäts information om stöd till elanvändare