Ny blankett från Skatteverket

Publicerad: 27 sep 2018

Skatteverket har tagit fram en blankett som kan användas vid ansökan om tillstånd att förvara räkenskapsinformation på datamedia utanför EU.

Ett företag får under vissa förutsättningar förvara maskinläsbara medier m.m. utomlands. Är villkoren uppfyllda räcker det att företaget gör en anmälan till Skatteverket (7 kap. 3 a § BFL). Om företaget inte uppfyller villkoren får förvaring utomlands endast ske om det föreligger särskilda skäl och Skatteverket ger tillstånd till det (7 kap. 4 § BFL). Blanketten som Skatteverket nu har tagit fram kan användas vid ansökan om sådant tillstånd.

Du kan läsa mer om arkivering utomlands i kapitel 8 i BFN:s vägledning Bokföring. I Skatteverkets Rättslig vägledning finns information om anmälan och tillstånd.

Skatteverkets blankett
Vägledningen Bokföring
Om utomlands förvaring av maskinläsbara medier m.m. i Skatteverkets Rättslig vägledning