Nya regler om bokföring i konkurs

Publicerad: 18 dec 2019

BFN beslutade den 6 december 2019 om nya allmänna råd (BFNAR 2019:3) om bokföring i konkurs.

Det nya allmänna rådet är inte avsett att innebära någon förändring i sak utan är en anpassning till att BFN numera utvecklar god redovisningssed genom att ge ut allmänna råd.

Allmänna rådet om bokföring i konkurs gäller från och med den 1 januari 2020.

BFN:s uttalande om bokföring i konkurs, BFN U87:10, upphör att gälla vid utgången av december 2019.

Det allmänna rådet om bokföring i konkurs