Nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Publicerad: 11 nov 2020

Regeringen har den 5 november 2020 beslutat om ett nytt stöd särskilt riktat till enskilda näringsidkare som drabbats hårt ekonomiskt till följd av covid-19-utbrottet.

Stödperioderna är mars och april 2020, maj 2020 och juni och juli 2020.

Stödet kan sökas från och med den 10 november 2020 och ansökan om stöd ska ha inkommit senast den 31 januari 2021.

Stödet söks på Boverkets webbplats och länsstyrelserna handlägger stödet.

Mer information om stödet finns i länkarna nedan.     

Information från Länsstyrelsen Östergötland

Boverkets webbplats för ansökan

Samlad information till företagare om regeringens åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet