PWD-version av K3-taxonomi för digitala årsredovisningar

Publicerad: 4 maj 2018

BFN deltar tillsammans med flera myndigheter i Bolagsverkets uppdrag att utveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar. Tjänsten öppnade i mars för aktiebolag som tillämpar K2.

Nästa steg i arbetet är att ta fram en taxonomi för årsredovisningar (ej koncernredovisningar) upprättade enligt K3 av aktiebolag. På Bolagsverkets webbplats finns nu PWD-versionen* av K3-taxonomin.

Arbetet med K3-taxonomin att lett till vissa justeringar i K2-taxonomin. En PWD-version av den anpassade K2-taxonomin finns också på Bolagsverkets webbplats.

Bolagsverket önskar få synpunkter på PWD-versionerna av taxonomierna från externa intressenter, t.ex. programvaruleverantörer, redovisningskonsulter, revisorer och användare av finansiell information. Synpunkterna lämnas till Bolagsverket senast den 30 juni 2018.

Du kan läsa mer om projektet på Bolagsverkets webbplats. Taxonomierna hittar du på webbplatsen Taxonomier.se.

* Public Working Draft