Redaktionella ändringar i BFN:s normgivning

Publicerad: 23 maj 2019

BFN beslutade den 3 maj 2019 om ändringar i vägledningen Gränsvärden och i det allmänna rådet (BFNAR 2012:3) om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering.

Ändringarna är av redaktionellt slag, bl.a. till följd av nya lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Ändringen i det allmänna rådet gäller från och med den 3 maj 2019.

Vägledningen Gränsvärden
Det allmänna rådet om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:3) om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering