2014

Här hittar du remissvar från BFN till departement och andra myndigheter från 2014.

Förslag: Riksarkivet: Förslag om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapshandlingar

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2014) , Promemorian (2014)

Förslag: Finansdepartementet: En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2014:57 (2014)

Förslag: Finansdepartementet: Företagsskattekommitténs slutbetänkande Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Slutbetänkade (2014) , Rättelseblad

Förslag: Finansdepartementet: Promemoria Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2014)

Förslag: Justitiedepartementet: FAR:s promemoria om ändring i en av aktiebolagslagens jävsbestämmelser

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2014)

Förslag: Justitiedepartementet: Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2014:22 (2014)

Förslag: Justitiedepartementet: Europeiska kommissionens förslag till direktiv om ändringar i direktivet om aktieägares rättigheter

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2014)

Förslag: Justitiedepartementet: Promemorian Mer tillgängliga uppgifter om europeiska företag

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2013)

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-06-15