2015

Här hittar du remissvar från BFN till departement och andra myndigheter från 2015.

Förslag: Näringsdepartementet: Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2015:33

Förslag: Finansdepartementet: Nya regler för AP-fonderna (Ds 2015:34)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2015)

Förslag: Justitiedepartementet: En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2015:8

Förslag: Finansinspektionen: Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2015) , Promemorian

Förslag: Boverket: Förslag till allmänna råd om ekonomiska planer m.m.

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2015)

Förslag: Finansdepartementet: En ny ordning för redovisningstillsyn (SOU 2015:19)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2015:19 (2015)

Förslag: Finansdepartementet: Punktskatt - redovisningsskyldighetens inträde

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2014)

Förslag: Finansdepartementet: Ett svenskt tonnageskattesystem (SOU 2015:4)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2015:4 (2015)

Förslag: Finansdepartementet: Promemoria Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2014)

Förslag: Finansdepartementet: Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag (SOU 2014:68)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2014:68 (2014)

Förslag: Justitiedepartementet: Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy (Ds 2014:45)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2014)

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-06-15