Arkiv remissvar

Här hittar du äldre remissvar från BFN till departement och andra myndigheter.

Förslag: Utbildningsdepartementet: Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2013)

Förslag: Finansdepartementet: Promemoria om ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2013)

Förslag: Justitiedepartementet: Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering (Ds 2013:31)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2013)

Förslag: Finansdepartementet: Statligt stöd vid korttidsarbete (Ds 2012:59)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2013)

Förslag: Finansdepartementet: Bostadstaxering – avveckling eller förenkling (SOU 2012:52)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2012:52 (2012)

Förslag: Finansdepartementet: Promemorian Investeraravdrag

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2012)

Förslag: Finansdepartementet: Nystartszoner (SOU 2012:50)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2012:50 (2012)

Förslag: Finansinspektionen: Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2012)

Förslag: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen: Ändringar i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2010:8) om arbetslöshetskassor

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2012)

Förslag: Justitiedepartementet: Kompletterande remiss om vissa frågor om tryggande av pensionsutfästelser (Ju2009/5053/L1)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: (2012)

Förslag: Finansdepartementet: Skatteincitament för riskkapital (SOU 2012:3)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2012:3

Förslag: Justitiedepartementet: Förslag till EU-förordning om stadga för europeiska stiftelser (Ju2012/1473/L1)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: (2012)

Förslag: Justitiedepartementet: Förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar m.m. (Ju2011/7836/L1)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2011)

Förslag: Justitiedepartementet: Promemorian Försenad årsredovisning och bokföringsbrott (Ju2009/5053/L1)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2011)

Förslag: Finansdepartementet: Promemorian Nya faktureringsregler vad gäller mervärdesskatt (Fi2011/3586)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: (2011)

Förslag: Finansdepartementet: Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: (2011)

Förslag: Justitiedepartementet: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2010:90

Förslag: Justitiedepartementet: Fyra aktiebolagsrättsliga frågor (DS 2010:8)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: DS 2010:8

Förslag: Finansdepartementet: Mervärdesskatt för den ideella sektorn (DS 2009:58)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: DS 2009:58

Förslag: Näringsdepartementet: Remiss av 2008 års postlagsutrednings delbetänkande En ny postlag (SOU 2009:82)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2009:82

Förslag: Finansdepartementet: Skatteförfarandet (SOU 2009:58)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2009:58

Förslag: Finansdepartementet: Moderniserande regler för ideella sektorn (SOU 2009:65)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2009:65

Förslag: Justitedepartementet: Försenad årsredovisning och bokföringsbrott m.m. (SOU 2009:46)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2009:46

Förslag: Justitedepartementet: Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. (SOU 2009:34)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2009:34

Förslag: Näringsdepartementet: Ändring i förordningen om utländska filialer m.m.

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: (2009)

Förslag: Finansdepartementet: Redovisning av kommunal medfinansiering (SOU 2009:21)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2009:21

Förslag: Finansdepartementet: Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: (2009)

Förslag: Justitiedepartementet: Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv (4:e) - Mikroföretag

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: (2009)

Förslag: Finansdepartementet: Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2008:80

Förslag: Finansdepartementet: Beskattning av europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: (2009)

Förslag: Näringsdepartementet: Bestämmelser med anledning av EG-förordningen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: (2009)

Förslag: Justitiedepartementet: Revisorers skadeståndsansvar

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2008:79

Förslag: Finansdepartementet: Utökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde (Fi2008/6260)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: (2008)

Förslag: Justitiedepartementet: Enklare redovisning

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2008:67

Förslag: Skatteverket: Förslag till allmänna råd om undantag i enskilda fall från skyldigheter enligt lagen om kassaregister

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: (2008)

Förslag: Skatteverket: Förslag till allmänna råd om vad som är försäljning endast i obetydlig omfattning enligt lagen om kassaregister

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: (2008)

Förslag: Justitiedepartementet: Vissa frågor i stiftelselagen, m.m.

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: (2008)

Förslag: Finansdepartementet: F-skatteutredningens betänkande F-skatt åt flera (SOU 2008:76)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2008:76

Förslag: Justitiedepartementet: Avskaffandet av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2008:32

Förslag: Verva: Utveckling av det svenska rättsinformationssystemet

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: (2008)

Förslag: Justitiedepartementet: Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv (DS 2008:5)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Ds 2008:5

Förslag: Näringsdepartementet: Betalningstider i näringslivet - SOU 2007:55

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2007:55

Förslag: Justitiedepartementet: Revisionsutskott m.m.; Genomförande av 2006 års revisorsdirektiv - SOU 2007:56

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2007:56

Förslag: Finansdepartementet: Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m.

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: (2007)

Förslag: Finansdepartementet: PM om mervärdesskatt vid under- och överpristransaktioner, med flera frågor om mervärdsskatt

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: (2007)

Förslag: Finansdepartementet: Förlängd redovisningsperiod för mervärdesskatt

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: (2007)

Förslag: Finansdepartementet: Krav på kassaregister

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: (2005)

Förslag: Justitiedepartementet: Förenklade redovisningsregler

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2005)

Förslag: Justitiedepartementet: Näringslivet och förtroendet (SOU 2004:47)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: (2004)

Förslag: Justitiedepartementet: Svensk kod för bolagsstyrning

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: (2004)

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-06-08