Taxonomi för digital inlämning av årsredovisning enligt K3

Publicerad: 19 dec 2018

Bolagsverket har nu publicerat den taxonomi som behövs för digital inlämning av årsredovisningar som är upprättade enligt K3. Taxonomin omfattar årsredovisning för aktiebolag och stödjer inte koncernredovisning. Även en uppdatering av befintlig K2-taxonomi har publicerats.

Bolagsverket bjuder in till ett lanseringsmöte den 22 januari 2019 i Stockholm. Det går även att följa mötet via en webbsändning.

BFN deltar tillsammans med flera myndigheter i Bolagsverkets uppdrag att utveckla tjänsten för digital ingivning av årsredovisningar. Tjänsten är i drift sedan mars 2018 för aktiebolag som tillämpar K2. Under våren 2019 beräknas tjänsten även omfatta aktiebolag som tillämpar K3 och som inte upprättar koncernredovisning.

Du kan läsa mer om projektet och lanseringsmötet på Bolagsverkets webbplats. Taxonomierna hittar du på webbplatsen Taxonomier.se.