Uppdatering av EU-kommissionens riktlinjer för hållbarhetsrapportering

Publicerad: 26 feb 2019

Som ett led i sitt arbete med en grönare och renare ekonomi avser EU-kommissionen öka öppenheten i företagens rapportering. Det sker bl.a. genom en uppdatering av de icke-bindande riktlinjerna för hållbarhetsrapportering.

Som ett led i den uppdateringen har kommissionen publicerat en konsultation. Konsultationen ska besvaras senast den 20 mars 2019.

Konsultationen