Utvärdering av K2 och K3

Publicerad: 16 dec 2020

Som ett inledande steg i den planerade översynen av K2- och K3-regelverken beslutade BFN den 11 december 2020 att skicka ut en förfrågan om synpunkter. Förfrågan omfattar övergripande frågor om bland annat normgivningens struktur och regelverkens tillämpningsområde.

Förfrågan skickas ut till branschorganisationer, myndigheter m.fl., men vi uppmanar även enskilda företag, redovisnings- och revisionsbyråer, programvaruleverantörer och andra berörda och intresserade att besvara förfrågan.

Baserat på de svar som lämnas kan nämnden komma att initiera olika aktiviteter för att kartlägga eventuella behov av och inriktning på ändringar i BFN:s normgivning. Beroende på utfallet kan BFN ta fram förslag på ändringar. Eventuella ändringsförslag kommer att remitteras. Vilka aktiviteter och vilken inriktning dessa kommer att ha är beroende av de svar som nämnden får på förfrågan.

I förfrågan finns mer information.

Svar lämnas senast den 15 april 2021.

Förfrågan om synpunkter