Remiss – Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

Publicerad: 5 jun 2020

BFN beslutade den 4 juni 2020 att remittera ett förslag på allmänna råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. Förslaget innebär även följdändringar i K2 och K3. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden går ut den 11 juni 2020.