Skrivelser

Här hittar du BFN:s brevsvar om tolkningen av vissa regler i K-regelverken samt brevsvar i övriga frågor.

Du hittar också yttranden till domstolar, hemställan om lagändring, vissa övriga skrivelser och våra remissvar till departement och myndigheter.

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-07-21