Om personuppgifter

Här hittar du information om vår behandling av personuppgifter.

Personuppgifter hos BFN

EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR) tillämpas vid behandling av personuppgifter.

En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som är levande.  Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till en enskild person. Det kan vara en ensam uppgift, t.ex. personnummer, eller flera uppgifter som tillsammans identifierar en person, t.ex. förnamn och bostadsadress.

Behandling av personuppgifter är varje form av användning av personuppgifter, t.ex. insamling, registrering och lagring.

BFN är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i BFN:s verksamhet.

I BFN:s verksamhet förekommer personuppgifter i vårt ärendehanteringssystem, ekonomisystem samt i vår e-posthantering. I ärendehanteringssystemet registrerar vi endast namn i förekommande fall. Vid kontakt med BFN via e-post behandlar vi namn när e-postadressen innehåller ett namn.

På bfn.se används kakor. Mer information om de kakor som används på bfn.se finns på sidan Om kakor.

BFN:s information om kakor

Den e-postadress som du har anmält för att få BFN:s nyhetsbrev sparar vi så länge som prenumerationen pågår och raderar när du gjort avanmälan.

Personuppgifter som ingår i allmänna handlingar hanteras och sparas enligt vad som föreskrivs i tillämpliga lagar och föreskrifter.

Du har rätt att få veta om BFN behandlar personuppgifter som rör dig. Kontaktuppgifter till BFN hittar du längre ner.

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet och det är dit du vänder dig om du har klagomål som rör behandling av personuppgifter.

Information om GDPR och dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Integritetsskyddsmyndigheten 

Kontaktuppgifter och personuppgiftsansvarig

Bokföringsnämnden (BFN)
E-post: bfn@bfn.se
Telefon växel: 08-408 989 70
Postadress
Bokföringsnämnden
Box 7849
103 99 STOCKHOLM

BFN:s dataskyddsombud
Catarina Ranta
Telefon: 08-408 989 76

Innehållet på denna sida uppdaterades 2021-03-04