Informationsmaterial

Här hittar du handledningen Att Föra Bok och Bokföringsnämndens 13 filmer om bokföring.

Under Informationsskrifter hittar du bland annat broschyren Bokföring, bokslut och deklaration, del 1.

Under Blanketter m.m. finns bland annat dagboksblad som kan användas av den som bokför manuellt.

Du hittar även information om våra vägledningar och rapporter som vi gett ut.

 

Att Föra Bok – en handledning i bokföring

Att föra bok

32 fullmatade sidor med råd och tips till nystartade företagare om hur en väl-skött bokföring bör se ut.

  • Budget
  • Verifikationer
  • Löpande bokföring
  • Årsbokslut eller årsredovisning
  • Efter årsbokslut/årsredovisning

I BFN:s 13 filmer om bokföring finns korta sammanfattningar av informationen.

Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-10-25