Informationsmaterial

Här hittar du handledningen Att Föra Bok, broschyren Bokföring, bokslut och deklaration, del 1 samt övriga informationsskrifter och rapporter som vi gett ut. Du hittar även blanketter och information om våra vägledningar. Se menyn till vänster.

Att föra bokAtt Föra Bok – en handledning i bokföring

32 fullmatade sidor med råd och tips till nystartade företagare om hur en väl-skött bokföring bör se ut.

  • Budget
  • Verifikationer
  • Löpande bokföring
  • Årsbokslut eller årsredovisning
  • Efter årsbokslut/årsredovisning

I BFN:s 13 filmer om bokföring finns korta sammanfattningar av informationen.

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-06-25