Informationsskrifter

Bokföring, bokslut och deklaration – del 1

Broschyren ”Bokföring, bokslut och deklaration, del 1” beskriver och förklarar de regler som gäller för enskilda näringsidkares bokföring och förenklade årsbokslut.

I broschyren får du veta vad som får tas med i firman, hur den löpande bokföringen kan läggas upp samt hur ett förenklat årsbokslut upprättas.

Bokföring, bokslut och deklaration, del 1 kan du ladda ner på Skatteverkets webbplats.

Om du vill skriva ut den, men inte kan göra det själv, kan du få hjälp på Skatteverkets servicekontor.

Bokföring, bokslut och deklaration, del 1 på Skatteverkets webbplats

Ideella föreningar m.fl. – Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

”Ideella föreningar m.fl. – Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas” beskriver reglerna för när ideella föreningar, registrerade trossamfund, samfällighetsföreningar samt viltvårdsområdes- och fiskevårdsområdesföreningar är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen, vad bokföringsskyldigheten innebär och hur den löpande bokföringen ska avslutas.

Informationsskriften

Ideella föreningar m.fl. – Öppningsbalansräkning

”Ideella föreningar m.fl. – Öppningsbalansräkning” ger information om hur vissa tillgångar ska värderas i en öppningsbalansräkning i ideella föreningar och registrerade trossamfund.

Informationsskriften

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-06-09