Välkommen till Bokföringsnämnden

BFN är en statlig myndighet som har till uppgift att utveckla god redovisningssed. BFN ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Aktuellt

Telefonservice under sommaren

Under  vecka 29 och 30 har vi inte möjlighet att besvara frågor på telefon.

Vad innebär den ändrade regeln om överföring av räkenskapsinformation i bokföringslagen?

Riksdagen har beslutat om ändringar i bokföringslagens (BFL) arkiveringsregler. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2024. Bland annat ändras 7 kap. 6 § om…

Remiss av ändringar i vägledningen Bokföring

BFN beslutade den 3 juni 2024 att remittera förslag till ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2013:2) och vägledning om bokföring. De föreslagna ändringarna är…

Digitala årsredovisningar – PWD-version av K2-taxonomier

BFN deltar i TaxSam Företag, det myndighetsgemensamma arbetet att utveckla taxonomier och tjänster för digital inlämning av finansiell information. TaxSam Företag har under 2023 och…

Vad händer i översynen av K2 och K3?

Vägledningarna K2 och K3 I februari 2023 remitterade BFN förslag på uppdatering av K2 och K3. Remisstiden löpte till i början av oktober 2023. BFN…

Ändringar i bokföringslagens arkiveringsregler

Regeringen har beslutat om en proposition med ändringar i bokföringslagens arkiveringsregler. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. Propositionen avses bli slutbehandlad och…

Brevsvar om rätten att senarelägga bokföring

BFN har fått fråga om ett företags möjligheter att senarelägga tidpunkten för bokföring när bokföring inte har upprättats för en tidigare period. BFN har lämnat…

Standard Business Reporting (SBR) förenklar företagens rapportering

BFN deltar i det myndighetsgemensamma samverkansuppdraget Standard Business Reporting (SBR). SBR handlar om att effektivt och säkert utbyta strukturerat data mellan företag och myndigheter och…

Kompletterande regler för bostadsrättsföreningar

BFN beslutade den 12 december 2023 om allmänna råd (BFNAR 2023:1) om kompletterande upplysningar m.m. i bostadsrättsföreningars årsredovisning med tillhörande vägledning. Reglerna har sin grund…

Ändringar i K2 Årsredovisning i mindre företag

BFN beslutade den 12 december 2023 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2016:10) och vägledningen om årsredovisning i mindre företag (K2). Ändringarna innebär att…

Länkar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress här så får du ett mejl när vi publicerar något nytt.

Puff-om-filmerna13 filmer om bokföring

Kortfattad information om vad du som företagare behöver veta om budget, bokföring m.m.

Att föra bokAtt Föra Bok

Råd och tips till nystartade företagare om budget, bokföring, årsbokslut och årsredovisning.

Exempel på årsredovisningar

Tre olika exempel på årsredovisningar i mindre aktiebolag enligt K2 på Bolagsverkets webbplats.

Se även Bolagsverkets information om att ta fram och lämna in årsredovisningen.

Bokföring, bokslut och deklaration - del 1Bokföring, bokslut och deklaration, del 1

Information om bokföring och bokslut för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut.

Skatteverkets filmer m.m.

Filmer och inspelade webbseminarier inom olika ämnesområden.

Film om digital inlämning av årsredovisningar

Film om hur du gör när du lämnar in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket.