Välkommen till Bokföringsnämnden

BFN är en statlig myndighet som har till uppgift att utveckla god redovisningssed. BFN ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Aktuellt

Direktupphandling av konsulttjänst

Med anledning av att BFN ska göra en kartläggning av behovet av vägledande allmänna råd eller annan vägledning avseende hur s.k. kryptotillgångar bör redovisas enligt…

Vad händer i översynen av K2 och K3?

I december 2020 tog BFN det första steget i en översyn av K2- och K3-regelverken. Nämnden skickade ut en förfrågan om synpunkter på övergripande frågor…

Ändringar i K-regelverken – datum för undertecknande m.m.

BFN beslutade den 12 november 2021 om ändringar i de allmänna råden (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning, (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag…

Ändringar i K3 Årsredovisning och koncernredovisning

BFN beslutade den 19 oktober 2021 om ändringar i allmänna rådet (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning och tillhörande vägledning, K3. Ändringarna innebär dels att…

Frågor och svar om utbetalning från Fora

Har ditt företag fått en utbetalning från Fora som avser AGS? Under Frågor och svar hittar du information om när och hur utbetalningen ska redovisas….

Brevsvar om rättelse av fel efter byte från K2 till K3

Den fråga som ställdes till BFN var om man vid övergång till K3 från K2 kan tillgodoräkna tidigare felaktigt aktiverade nedlagda kostnader för egenupparbetade immateriella…

Fler frågor och svar på BFN:s webbplats

Under Frågor och svar hittar du svar på några frågor om kapitalförsäkringar. Det finns också svar på hur inbetalt aktiekapital vid bolagets bildande ska redovisas…

Remiss ändring av K-regelverken (K2, K3 och K-Årsbokslut)

Förslag på allmänna råd om ändring av K-regelverken (K2, K3 och K-Årsbokslut). Remissvar ska lämnas senast den 30 september 2021. BFN:s remisser – ändring av…

Remiss ändring av K3 Årsredovisning och koncernredovisning

Förslag på allmänna råd om ändring av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning (K3). Remissvar ska lämnas senast den 30 september 2021….

Ändringar i vägledningen Redovisning av fusion  

BFN beslutade den 7 maj 2021 om ändringar i vägledningen Redovisning av fusion. Ändringarna är av redaktionellt slag och avser endast exempelsamlingen. Vägledningen

Länkar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress här så får du ett mejl när vi publicerar något nytt.

Puff-om-filmerna13 filmer om bokföring

Kortfattad information om vad du som företagare behöver veta om budget, bokföring m.m.

Att föra bokAtt Föra Bok

Råd och tips till nystartade företagare om budget, bokföring, årsbokslut och årsredovisning.

Exempel på årsredovisningar

Tre olika exempel på årsredovisningar i mindre aktiebolag enligt K2 på Bolagsverkets webbplats.

Se även Bolagsverkets information om att ta fram och lämna in årsredovisningen.

Bokföring, bokslut och deklaration - del 1Bokföring, bokslut och deklaration, del 1

Information om bokföring och bokslut för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut.

Skatteverkets filmer för nyföretagare

Svar på vanliga frågor om bokföring, moms, skattekonto m.m. i Skatteverkets filmer för nystartade företag.

Film om digital inlämning av årsredovisningar

Se Bolagsverkets film om hur du gör när du lämnar in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket.