Välkommen till Bokföringsnämnden

BFN är en statlig myndighet som har till uppgift att utveckla god redovisningssed. BFN ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Aktuellt

Brevsvar om redovisning av bidrag till regionala flygplatser

Den fråga som ställts till BFN är hur bidrag som en regional flygplats erhåller från sin ägare ska redovisas när K2 respektive K3 tillämpas när…

Digitala årsredovisningar – PWD-version av K2-taxonomi för samtliga företagsformer

BFN har tillsammans med flera myndigheter deltagit i Bolagsverkets uppdrag att utveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar. Uppdraget tog slut den sista mars 2021,…

Rapport från KPMG, Kryptotillgångar

KPMG har på uppdrag av BFN gjort en kartläggning av behovet av vägledande allmänna råd eller annan vägledning avseende hur s.k. kryptotillgångar bör redovisas enligt…

Ny fråga och svar med anledning av kriget i Ukraina

Under Frågor och svar finns nu en fråga om vad du behöver tänka på när du upprättar förvaltningsberättelse och noter när det rör väsentliga händelser…

Ändringar i BFN:s ”coronaregler”

BFN beslutade den 18 februari 2022 om ändringar i allmänna rådet (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. Ändringen är en följdändring av…

Vad händer i översynen av K2 och K3?

I december 2020 tog BFN det första steget i en översyn av K2- och K3-regelverken. Nämnden skickade ut en förfrågan om synpunkter på övergripande frågor…

Ändringar i K-regelverken – datum för undertecknande m.m.

BFN beslutade den 12 november 2021 om ändringar i de allmänna råden (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning, (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag…

Ändringar i K3 Årsredovisning och koncernredovisning

BFN beslutade den 19 oktober 2021 om ändringar i allmänna rådet (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning och tillhörande vägledning, K3. Ändringarna innebär dels att…

Frågor och svar om utbetalning från Fora

Har ditt företag fått en utbetalning från Fora som avser AGS? Under Frågor och svar hittar du information om när och hur utbetalningen ska redovisas….

Brevsvar om rättelse av fel efter byte från K2 till K3

Den fråga som ställdes till BFN var om man vid övergång till K3 från K2 kan tillgodoräkna tidigare felaktigt aktiverade nedlagda kostnader för egenupparbetade immateriella…

Länkar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress här så får du ett mejl när vi publicerar något nytt.

Puff-om-filmerna13 filmer om bokföring

Kortfattad information om vad du som företagare behöver veta om budget, bokföring m.m.

Att föra bokAtt Föra Bok

Råd och tips till nystartade företagare om budget, bokföring, årsbokslut och årsredovisning.

Exempel på årsredovisningar

Tre olika exempel på årsredovisningar i mindre aktiebolag enligt K2 på Bolagsverkets webbplats.

Se även Bolagsverkets information om att ta fram och lämna in årsredovisningen.

Bokföring, bokslut och deklaration - del 1Bokföring, bokslut och deklaration, del 1

Information om bokföring och bokslut för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut.

Skatteverkets filmer m.m.

Filmer och inspelade webbseminarier inom olika ämnesområden.

Film om digital inlämning av årsredovisningar

Film om hur du gör när du lämnar in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket.