Välkommen till Bokföringsnämnden

BFN är en statlig myndighet som har till uppgift att utveckla god redovisningssed. BFN ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Aktuellt

TaxSam Företag – mot framtiden

BFN deltar i det myndighetsgemensamma arbetet att utveckla taxonomier och tjänster för digital inlämning av finansiell information. Under 2023 har en överenskommelse om fortsatt samarbete…

Yttrande till domstol – Nettoförsäljningsvärde vid värdering av varulager

BFN beslutade den 8 september 2023 att lämna ett yttrande till Högsta domstolen i mål om personligt betalningsansvar för bolagsföreträdare enligt 25 kap. 18 §…

Remiss – Informationsinnehållet i bostadsrättsföreningars årsredovisning

BFN beslutade den 2 juni 2023 att remittera ett förslag till allmänna råd och vägledning om informationsinnehållet i bostadsrättsföreningars årsredovisning. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen….

Frågor och svar om redovisning av elstöd till företag

Under Frågor och svar finns nu svar på när elstödet till företag ska redovisas. Det finns även svar på hur elstöd ska bokföras. Frågor och…

Yttrande till domstol – Avsättning för ett potentiellt skadeståndskrav

BFN beslutade den 28 april 2023 att lämna ett yttrande till Högsta domstolen i mål om bl.a. återbäringsskyldighet enligt 17 kap. 6 § aktiebolagslagen. En…

Studie om införandet av K3 i koncernredovisningen

Ett forskningsprojekt vid Handelshögskolan i Stockholm har undersökt effekterna av införandet av K3 i koncernredovisningen. Studien visar att graden av resultatutjämning (income smoothing) minskade samtidigt…

Fler frågor och svar om redovisning av elstöd

Under Frågor och svar finns nu svar på när elstöd som har betalats ut till enskilda näringsidkare med stöd av Förordning (2022:1872) om elstöd till…

Frågor och svar om redovisning av elstöd

Under Frågor och svar finns nu svar på när elstödet för elintensiva företag ska redovisas. BFN avser att komma med information om redovisning av elstöd…

Länkar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress här så får du ett mejl när vi publicerar något nytt.

Puff-om-filmerna13 filmer om bokföring

Kortfattad information om vad du som företagare behöver veta om budget, bokföring m.m.

Att föra bokAtt Föra Bok

Råd och tips till nystartade företagare om budget, bokföring, årsbokslut och årsredovisning.

Exempel på årsredovisningar

Tre olika exempel på årsredovisningar i mindre aktiebolag enligt K2 på Bolagsverkets webbplats.

Se även Bolagsverkets information om att ta fram och lämna in årsredovisningen.

Bokföring, bokslut och deklaration - del 1Bokföring, bokslut och deklaration, del 1

Information om bokföring och bokslut för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut.

Skatteverkets filmer m.m.

Filmer och inspelade webbseminarier inom olika ämnesområden.

Film om digital inlämning av årsredovisningar

Film om hur du gör när du lämnar in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket.