Digitala årsredovisningar – PWD-version av K2-taxonomier

Publicerad: 9 apr 2024

BFN deltar i TaxSam Företag, det myndighetsgemensamma arbetet att utveckla taxonomier och tjänster för digital inlämning av finansiell information.

TaxSam Företag har under 2023 och början av 2024 tagit fram K2-taxonomier för ekonomiska föreningar, handelsbolag och filialer till utländska företag samt uppdaterat K2-taxonomin för aktiebolag. Skatteverket har tagit fram taxonomier för bland annat inkomstdeklaration 3 och 4.

Den 24 april 2024 presenterar TaxSam Företag de publika granskningsversionerna av taxonomierna och berättar om kommande granskningsperiod och aktiviteter inom samarbetet.

TaxSam önskar få synpunkter och svar på frågor om PWD-versionerna från externa intressenter, t.ex. programvaruleverantörer, redovisningskonsulter, revisorer och användare av finansiell information. Och även från representanter för de olika företagsformerna.

Läs mer om Skype-mötet och hur du anmäler dig på Bolagsverkets webbplats.

Anmälan till mötet PWD-versioner av taxonomier på Bolagsverkets webbplats