Om Bokföringsnämnden

Här hittar du information om vår organisation, vilka uppgifter vi har och vad vi arbetar med.

Du hittar också våra årsredovisningar, budgetunderlag och remisser.

Information finns även om hur du kan kontakta oss.

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-07-21