Fråga BFN

I vårt uppdrag ingår att svara på frågor om redovisning. Under Frågor och svar hittar du svar på vanliga frågor. Där finns också information om vilka frågor som vi svarar på och hur du kan ställa frågor till vårt kansli.

Frågor från domstolar, myndigheter m.fl.

Vissa frågor är av sådan art att det krävs att nämnden tar ställning till en sakfråga. Det kan gälla frågor från domstolar och myndigheter i pågående processer och tvister samt frågor som är av allmänt intresse och där nämnden tidigare inte yttrat sig i sakfrågan.

Innan en fråga ställs till nämnden bör frågan diskuteras med en handläggare på kansliet. Handläggaren kan svara på om nämnden redan har yttrat sig i frågan eller om frågan inte är av sådan art att nämnden ska svara på den.

Frågor som kräver svar av nämnden tar ofta tid att bereda. Frågan utreds av kansliet och tas därefter upp och behandlas av nämnden vid ett plenumsammanträde. Det innebär att det kan ta minst sex månader att få ett svar. Frågor från domstolar och myndigheter besvaras snabbare, normalt inom tre månader.

Frågor som nämnden ska svara på ska skickas in till:

Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM
E-post: bfn@bfn.se
Fax: 08-21 97 88

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-06-04