Internationella engagemang

EU:s föreskrivande kommitté för redovisningsfrågor (ARC).

BFN:s kanslichef Stefan Pärlhem är förordnad som delegat till EU:s föreskivande kommitté för redovisningsfrågor (Accounting Regulatory Committee, ARC) tillsammans med en person från Justitiedepartementet.

Noterade företag inom EU ska upprätta sin koncernredovisning enligt de internationella standarder som har antagits för tillämpning inom EU. Antagande sker av EU-kommissionen efter omröstning i ARC. Kommittén är sammansatt av representanter från EU:s medlemsstater och leds av EU-kommissionen.

Utöver antagandeförfarandet agerar kommittén som stöd till EU-kommissionen i redovisningsrelaterade frågor. Detta sker inom ramen för den kommitté som tillkommit med stöd av redovisningsdirektivet (kontaktkommittén).

Du kan läsa mer om ARC på EU-kommissionens webbplats.

Information om ARC på EU-kommissionens webbplats 

Small and Mediumsized Entities Implementation Group (SMEIG)

Eva Sundberg, redovisningsexpert på BFN, har från och med den 1 juli 2023 ett treårigt uppdrag som medlem i Small and Mediumsized Entities Implementation Group (SMEIG). SMEIG är rådgivande organ till International Accounting Standard Board (IASB) i frågor som rör redovisningen i små och medelstora företag.

Information från IFRS – New members to the SME Implementation Group

Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-06-08