Vår organisation

BFN är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Ledamöterna i nämnden utses av regeringen. Nämnden består av:

Nämnden
Ordförande Vice ordförande
Sten Andersson, f.d. justitieråd Sofia Bildstein-Hagberg, redovisningsspecialist
Ledamöter
Lars Hansson, utvecklingsstrateg
(SIE-Gruppen)
Mary-Anne Carlsson, skatteexpert
(Skatteverket)
Christian Stralström,
redovisningsspecialist
(FAR)
Heléne Lindqvist, senior strateg
(Bolagsverket)
Bo Lindén, kansliråd
(Finansdepartementet)
Henrik Lundin, strategisk ekorevisor
(Ekobrottsmyndigheten)
Martin Mörman, näringspolitisk skatteexpert
(LRF)
Claes Eriksson, redovisningsexpert
(Srf konsulterna)
Marita Blomkvist, ekonomie doktor
​(Handelshögskolan Gbg)

BFN:s kansli finns i Stockholm och arbetet vid kansliet leds av kanslichef Stefan Pärlhem.

På kansliet arbetar främst ekonomer och jurister. Kansliet bereder de ärenden som nämnden ska besluta i.

Nämnden beslutar t.ex. om allmänna råd, yttranden om vad som är god redovisningssed samt övriga frågor som innefattar ställningstagande av principiell betydelse. Utöver att bereda ärenden åt nämnden arbetar kansliet med information och service till allmänheten inom BFN:s verksamhetsområde.

Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-10-09