Redovisningsregler

Här hittar du våra vägledningar, uttalanden och allmänna råd. Du hittar även bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Information för olika företagsformer om bokföringsskyldighet, bokföring, årsbokslut och årsredovisning finns under Vad gäller för…

Information om nya och ändrade regler från BFN hittar du under Beslutade redovisningsregler.

En beskrivning av BFN:s normgivning finns på sidan Om Bokföringsnämnden.

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-07-22