Övriga vägledningar

BFN:s brevsvar

BFN har svarat på ett antal frågor om tolkningen av reglerna i vägledningarna. Då dessa frågor och svar är av intresse för en bredare krets finns svaren publicerade på vår webbplats. Svaren gäller under de förutsättningar som anges i den enskilda frågan.

BFN:s brevsvar

Vägledning till Vägledning Läs mer om vägledningen
BFNAR
2020:5
Redovisning av fusion Information om Redovisning av fusion
BFNAR
2013:2
Bokföring Information om Bokföring
BFNAR
2006:11
Gränsvärden Information om Gränsvärden
Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-01-10