Övriga vägledningar

BFN:s brevsvar

BFN har svarat på ett antal frågor om tolkningen av reglerna i vägledningarna. Då dessa frågor och svar är av intresse för en bredare krets finns svaren publicerade på vår webbplats. Svaren gäller under de förutsättningar som anges i den enskilda frågan.

BFN:s brevsvar

Vägledning till Vägledning Läs mer om vägledningen Beställ i tryckt format
BFNAR 2013:2 Bokföring Information om Bokföring FAR
BFNAR 2006:11 Gränsvärden Information om Gränsvärden FAR
BFNAR 2003:2 Redovisning av fusion Information om Redovisning av fusion FAR
BFNAR 1999:1 Fusion av helägt aktiebolag Information om Fusion av helägt aktiebolag FAR
Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-06-25