Övriga vägledningar

BFN:s brevsvar

BFN har svarat på ett antal frågor om tolkningen av reglerna i vägledningarna. Då dessa frågor och svar är av intresse för en bredare krets finns svaren publicerade på vår webbplats. Svaren gäller under de förutsättningar som anges i den enskilda frågan.

BFN:s brevsvar

* BFNAR 1999:1 och BFNAR 2003:2 har upphävts genom BFNAR 2020:5. De upphävda allmänna råden ska dock tillämpas på fusioner som har fusionsdag före den 16 oktober 2020. De upphävda allmänna råden får tillämpas på fusioner som har fusionsdag senast den 31 december 2021 om BFNAR 2020:5 inte tillämpas.

Vägledning till Vägledning Läs mer om vägledningen
BFNAR
2020:5
Redovisning av fusion Information om Redovisning av fusion
BFNAR
2013:2
Bokföring Information om Bokföring
BFNAR
2006:11
Gränsvärden Information om Gränsvärden
BFNAR
2003:2*
Redovisning av fusion*
BFNAR
1999:1*
Fusion av helägt aktiebolag*
Innehållet på denna sida uppdaterades 2022-03-31