Ekonomiska föreningar

Bokföringsskyldighet

En ekonomisk förening är bokföringsskyldig och ska följa bokföringslagen, årsredovisningslagen och BFN:s normgivning. Det innebär bl.a. att

  • alla affärshändelser ska bokföras löpande,
  • det ska finnas verifikationer till alla bokföringsposter,
  • räkenskapsinformationen ska arkiveras i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt i Sverige i 7 år samt
  • årsredovisning ska upprättas för varje räkenskapsår.

Bokföring

Regler om löpande bokföring, verifikationer och arkivering m.m. finns i BFN:s vägledning Bokföring.

Årsredovisning

Årsredovisningen i en ekonomisk förening ska upprättas enligt ett K-regelverk. Många ekonomiska föreningar som är mindre företag enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen kan välja att upprätta årsredovisningen enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10). Väljer föreningen att inte tillämpa K2 ÅR, eller är föreningen ett större företag, ska årsredovisningen upprättas enligt K3 – Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).

Associationsrätt

Regler om företagsformen ekonomisk förening finns i lagen om ekonomiska föreningar. I den lagen finns också regler om t.ex. överskottsutdelning och revision.

Mer information

På Bolagsverkets webbplats och verksamt.se finns mer information om vad som gäller för ekonomiska föreningar.

Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-06-27